Köszöntő

Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik érdeklődnek intézményünk nevelőmunkája iránt.

Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására (az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére) irányul. A gyermekeket különleges gondoskodás és védelem illeti meg.

Óvodánk a családokkal szorosan együttműködve, a családi nevelést kiegészítve, esetenként hátránycsökkentő szerepet betöltve végzi nevelőmunkáját, hogy a gyermekek a családénál szélesebb szocializációs közegben, biztonságban, hagyományos értékrendben nevelkedjenek. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy később egészséges, kiegyensúlyozott felnőtteké váljanak.

Valljuk, hogy minden gyermeknek joga van a fejlődéshez, a boldog gyermekkorhoz, ezért küldetésünknek tekintjük, hogy az óvodapedagógusok pedagógiai munkájuk során okos szeretetben, érzelmi gazdagságban, humorral teli szabad légkörben, sok szép művészeti élményt biztosítva neveljék.

Óvodapedagógusainkra jellemző a pedagógiai optimizmus, a gyermekszeretet, a megbízhatóság, a minőségi munkára való törekvés. Az óvoda felnőtt dolgozói mintájukkal, kommunikációjával segítik a gyermekek fejlődését. Minden munkatársunk ismeri és alkalmazza kiemelt módszerünket, a bátorító nevelést.

Programunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjával teljes mértékben összhangban áll. Elkészítéséhez felhasználtuk Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív programot. A művészeti program értékeivel és módszereivel azonosulni tudunk. Továbbképzéseken megismertük, majd 1999. szeptembere óta eredményesen alkalmazzuk eljárásait. Köszönjük Nagy Jenőnének, hogy folyamatos támogatást biztosít a művészeti nevelés megvalósításához.

Óvodai programunk megfelelő időt, teret, tartalmi keretet ad az esélyegyenlőség biztosítására, a hátrányok leküzdésére, a tehetséggondozásra, a gyermekek egyéni fejlesztésre.
Nevelőmunkánkban építünk a falusi életben rejlő számtalan élmény és felfedezés lehetőségére. A gyermekeknek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő tevékenységeket, cselekvés általi tanulási lehetőségeket kínálunk. Mindennapi óvodai életünk szerves része a mese, a mondóka az ölbeli játék, és a tiszta forrásból származó népi játékok, énekek. Biztosítjuk a gyermekeknek az alkotás, a rendszeres mozgás, és a változatos játéktevékenység feltételeit. Hangsúlyozzuk az érzelmi nevelést, megalapozzuk az egészséges életvitel szokásait, és elültetjük a környezet szeretetének, védelmének alapjait.
A világ körülöttünk állandóan változik, fejlődik, megújul. Az óvodás gyermekek nevelése során szeretnénk elérni, hogy tanuljanak meg bízni képességeikben, és a tudásukat legyenek képesek alkalmazni a gyakorlatban, új helyzetekben: Weöres Sándor megfogalmazásában:
„alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”

Letölthető dokumentumok

Kapcsolat

Váli Mesevölgy Óvoda
Vajda János u. 45.
2473
Tel.: +36 70 489 2092
E-mail cím: ovodaval@gmail.com
Váli Mesevölgy Óvoda
Kossuth u. 12.
2473
Tel.: +36 70 489 2093