Köszöntő

A Váli Mesevölgy Óvoda vezetőjeként – az alkalmazotti közösség nevében – köszöntöm mindazokat, akik érdeklődnek intézményünk, és annak pedagógiai programja iránt.

Településünk a Váli völgyben, festői környezetben, a Váli-víz két partján található. Községünk jellegét meghatározza a körül ölelő termőföld, szőlős ligetek, pincék, gyümölcsösök, és a varázslatos Váli erdő, mely megihlette, és alkotásra késztette Vajda Jánost. Az itt élő emberek ragaszkodnak falunkhoz, büszkék a szép természeti környezetre.

Családi házakkal, kertekkel övezett, nyugodt környezetben található a Vajda utcai és a Kossuth utcai óvodánk is. Az óvodai élet megszervezésében nehézséget jelent, hogy két épületben tudjuk a nevelés helyét biztosítani.
Épületeink korszerűsítése, tatarozása, bővítése egyre sürgetőbb feladat. A község új óvoda építését tervezi, ezért évek óta nem volt jelentősebb felújítás a meglévő épületekben.
2011-ben két örömteli fejlesztés valósult meg:
– A Vajda utcai óvoda előkertje új játszótérré alakult, pályázati forrásból.
– Megtörtént aVajda utcai óvoda mosdójának a felújítása.

Az óvoda évek óta magas gyermeklétszámmal működik, ami örvendetes, hiszen a gyermekek a falu jövőjét jelentik, másrészt sajnos nem elég az óvodai férőhelyünk. Intézményünkben a gyermekek ellátása a lehetőségekhez mérten azonos elvek, célok alapján történik.

Amely években az életkori összetétel megengedi, homogén csoportok kialakítására törekszünk. Az óvoda négy csoportjában 90 gyermek óvodai ellátását tudjuk biztosítani.

Óvodánk midegyik csoportjában szakképzett óvodapedagógusok nevelik, fejlesztik a gyermekeket. A nagycsoportosok részt vesznek néptánc előkészítő foglalkozáson, és lehetőség van a zene-ovis foglalkozáson való részvételre is. Református és katolikus hitoktatáson vehetnek részt az érdeklődők. A Bozsik program keretében járnak néhányan futballozni. Nagy öröm számunkra, hogy – a szülők ez irányú igényeit is kielégítve – logopédus, fejlesztőpedagógus, és gyógytestnevelő is segíti az óvodapedagógusok ez irányú nevelőmunkáját.

A napi tevékenységek szervezése során arra törekszünk, hogy megteremtsük a felzárkózás feltételeit, és mellette a tehetséggondozás lehetőségeit is keressük.

Óvodánk 1999 szeptemberében adaptálta Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” c. programját. A szerzőtől személyesen is hallhattuk a művészeti nevelés elméletét és gyakorlati megvalósításának módszereit, amikor intézményünk szervezhette a Fejér megyei óvodáknak ezt a tanfolyamot.

„Őrizzük meg a következő évszázadban mindazt, amivel kiváló magyar tartású gyermekeket lehet nevelni: népünk hagyományát, tiszta, archaikus értékeit, nagyjaink szellemiségét, amiből táplálkozni tudunk.” (Nagy Jenőné gondolatai)

A nevelőtestület számára kiemelt nevelési feladattá vált a művészeti nevelés, a néphagyományok ápolása. A művészet szeretete, ismerete esetleg valamelyik művészeti ág művelése már óvodás korban elkezdődik. Az esztétikum már nagyon korai életkorban hat a kisgyermekre. E gondolat jegyében kívánjuk nevelőmunkánkkal felhívni a szülők figyelmét is a környezet tevékeny megismerésére, védelmére, a művészeti nevelés fontosságára.

Az elmúlt években minden óvodapedagógus azonosulni tudott az adaptált program szellemiségével, elfogadta nevelésfilozófiáját, egyetértett gyermekképével, célkitűzéseivel. Ez a program arra készteti az óvodapedagógusokat, hogy az egész napi óvodai életet még differenciáltabban, az egyéni szükségleteket, képességeket figyelembe véve fejlessze, alakítsa ki és szervezze meg.

Letölthető dokumentumok

Kapcsolat

Váli Mesevölgy Óvoda
Vajda János u. 45.
2473
Tel.: +36 70 489 2092
Váli Mesevölgy Óvoda
Kossuth u. 12.
2473
Tel.: +36 70 489 2093