Óvodai beiratkozás

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

 

  1. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása:

Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 9/A. §-a alapján az óvodaköteles korba lépő gyermekek számára az Oktatási Hivatal oktatási azonosító számot osztott ki. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák a fenntartóiktól megkapták azon gyermekek listáját, akik a felvételi körzetükbe tartoznak és óvodaköteles korba lépnek. A lista tartalmazza az érintett gyermekek oktatási azonosítóját is.

A kötelező felvételt biztosító óvoda – Vál községben a Váli Mesevölgy Óvoda – az Oktatási Hivataltól kapott lista alapján 2020. április 20-21-én felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi óvodaköteles gyermeket, (akik 2020. augusztus 31.-ig betöltik a 3. évüket), és nem érkezett az óvodának jelzés arról, hogy a gyermek felvételét a szülő másik óvodába kérte, és ott felvételt nyert. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor! A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíti az óvoda az érintett szülőt.

 

  1. Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek, és a körzetben élő, a 3. évüket 2020. augusztus 31. után betöltő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti.

 

  1. Felvételi szándéknyilatkozat bejelentése: az óvoda e-mail címére: ovodaval@gmail.com. Érdeklődni telefonon: 06/70 – 489-20-89 Kocsis Irén óvodavezetőnél. A beiratkozási beosztásról is e két formában tájékozódhatnak. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó és a 3. évüket augusztus 31. után betöltő gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

Letölthető dokumentumok

Köszöntő

Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik érdeklődnek intézményünk nevelőmunkája iránt.

Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására (az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére) irányul. A gyermekeket különleges gondoskodás és védelem illeti meg.

Óvodánk a családokkal szorosan együttműködve, a családi nevelést kiegészítve, esetenként hátránycsökkentő szerepet betöltve végzi nevelőmunkáját, hogy a gyermekek a családénál szélesebb szocializációs közegben, biztonságban, hagyományos értékrendben nevelkedjenek. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy később egészséges, kiegyensúlyozott felnőtteké váljanak.

Valljuk, hogy minden gyermeknek joga van a fejlődéshez, a boldog gyermekkorhoz, ezért küldetésünknek tekintjük, hogy az óvodapedagógusok pedagógiai munkájuk során okos szeretetben, érzelmi gazdagságban, humorral teli szabad légkörben, sok szép művészeti élményt biztosítva neveljék.

Óvodapedagógusainkra jellemző a pedagógiai optimizmus, a gyermekszeretet, a megbízhatóság, a minőségi munkára való törekvés. Az óvoda felnőtt dolgozói mintájukkal, kommunikációjával segítik a gyermekek fejlődését. Minden munkatársunk ismeri és alkalmazza kiemelt módszerünket, a bátorító nevelést.

Programunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjával teljes mértékben összhangban áll. Elkészítéséhez felhasználtuk Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív programot. A művészeti program értékeivel és módszereivel azonosulni tudunk. Továbbképzéseken megismertük, majd 1999. szeptembere óta eredményesen alkalmazzuk eljárásait. Köszönjük Nagy Jenőnének, hogy folyamatos támogatást biztosít a művészeti nevelés megvalósításához.

Óvodai programunk megfelelő időt, teret, tartalmi keretet ad az esélyegyenlőség biztosítására, a hátrányok leküzdésére, a tehetséggondozásra, a gyermekek egyéni fejlesztésre.
Nevelőmunkánkban építünk a falusi életben rejlő számtalan élmény és felfedezés lehetőségére. A gyermekeknek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő tevékenységeket, cselekvés általi tanulási lehetőségeket kínálunk. Mindennapi óvodai életünk szerves része a mese, a mondóka az ölbeli játék, és a tiszta forrásból származó népi játékok, énekek. Biztosítjuk a gyermekeknek az alkotás, a rendszeres mozgás, és a változatos játéktevékenység feltételeit. Hangsúlyozzuk az érzelmi nevelést, megalapozzuk az egészséges életvitel szokásait, és elültetjük a környezet szeretetének, védelmének alapjait.
A világ körülöttünk állandóan változik, fejlődik, megújul. Az óvodás gyermekek nevelése során szeretnénk elérni, hogy tanuljanak meg bízni képességeikben, és a tudásukat legyenek képesek alkalmazni a gyakorlatban, új helyzetekben: Weöres Sándor megfogalmazásában:
„alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”

 

Kapcsolat

Váli Mesevölgy Óvoda
Vajda János u. 45.
2473
Tel.: +36 70 489 2092
E-mail cím: ovodaval@gmail.com
Váli Mesevölgy Óvoda
Kossuth u. 12.
2473
Tel.: +36 70 489 2093